FUNPARKY

Funpark je rozdělen sněhovými a pevnými překážkami dle obtížnosti. Většinou se jedná o sněhové vlny a bezpečné malé skoky, jenž doplňují nízké boxy a další bezpečné zábavné prvky. Parametry a překážky funparku jsou nastaveny pro širokou veřejnost. Úroveň obtížnosti od úplných začátečníků až po pokročilé. Maximální důraz klademe na bezpečnost celkového konceptu funparku.

Více informací